Tuấn”bệu”tỏasáng,FCEOChòaFCChântình5-5

Tuấn”bệu”tỏasáng,FCEOChòaFCChântình5-5

2 ngày trước khi gặp Hanel Ocean trong trận đấu mở màn giải Ngoại hạng Cúp Saigon Special S4, EOC có trận giao hữu với FC Chân tình tại sân C500, Học viện an ninh, Hà Nội.