Đình Trọng phấn khích khi được gặp “Nam Tào” Xuân Bắc, sẵn sàng thử vai trong Táo Quân

Đình Trọng phấn khích khi được gặp “Nam Tào” Xuân Bắc, sẵn sàng thử vai trong Táo Quân

Tối 6/1, Đình Trọng chia sẻ trên Facebook cá nhân niềm vui khi được cùng với nghệ sĩ Xuân Bắc tham d