Đại diện Hà Nội FC: “Đóng sân thì dễ, mở cửa cho CĐV chân chính xem bóng đá mới khó”

Đại diện Hà Nội FC: “Đóng sân thì dễ, mở cửa cho CĐV chân chính xem bóng đá mới khó”

Chiều 12/9, ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thể thao T&T kiêm trưởng