Cầu thủ đấm trọng tài dự định treo giày

Cầu thủ đấm trọng tài dự định treo giày

Lãnh đạo CLB Bình Thuận cho biết cầu thủ Anh Vũ đã rất hối hận sau khi đấm trọng tài Trần Ngọc Nhớ v