Kỳ lạ cầu thủ khuyết tật phải cắt bỏ 2 chân nếu muốn theo đuổi ước mơ

Kỳ lạ cầu thủ khuyết tật phải cắt bỏ 2 chân nếu muốn theo đuổi ước mơ

Sự thay đổi quy định của cơ quan thể thao người khuyết tật quốc tế đã khiến nam vận động viên không