Tuyển Việt Nam 3 lần “chết hụt” trước Nhật Bản trong 20 phút cuối trận

Tuyển Việt Nam 3 lần “chết hụt” trước Nhật Bản trong 20 phút cuối trận

Phút 70, đội tuyển Nhật Bản tấn công trung lộ. Cầu thủ Nhật Bản dứt điểm ngoài vòng cấm trúng người