GIẢIBÓNGĐÁPHONGTRÀOMOCA-KẾTNỐIDOANHNGHIỆP-CÚPBÁOBÓNGĐÁ2017ChândungnhàtàitrợchínhgiảibóngđáMoca-Kếtnốidoanhnghiệp-cúpbáoBóngĐá2017

Công ty Moca trở thành nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá phong trào Moca – Kết nối doanh nghiệp – Cúp báo Bóng đá 2017 .