Dũng“nem”

Trở lại sau chấn thương, Dũng “nem” thực sự là khác biệt và Ecopark có một “con dao pha” để HLV Tú “khỉ” có thể xoay chuyển trong mọi tình huống.