Không dễ!Wu Lei lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Zhengzai của Liên minh châu Âu.

Không dễ!Wu Lei lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Zhengzheng của Liên minh châu Âu.Lần này hoặc 11 năm trước [Daftar Bandar Bola Terpercaya]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 9: 20 tháng 9, trong mùa 19-20 của Tập đoàn Liên minh Châu Âu Stagemiddle, Wu Lei đại diện cho Tây Ban Nha thay mặt Tây Ban Nha