Việt Nam đối đầu Malaysia: Khi Mỹ Đình làm “hiểm địa” với người Mã

Việt Nam đối đầu Malaysia: Khi Mỹ Đình làm “hiểm địa” với người Mã

Tại khu vực Đông Nam Á, không kể Thái Lan, Malaysia là đội bóng nhiều duyên nợ nhất với tuyển Việt N