La Liga-Wu Lei 81 phút thay thế trên người Tây Ban Nha

La Liga-Wu Lei 81 phút thay thế trên người Tây Ban Nha 1-5 đã đánh bại Huang Qian [BE7 Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 27 tháng 2-22 mùa. Người Tây Ban Nha là một vị khách 1-5 bị đánh bại Billy